is / en / dk

Tónskóli Neskaupstaðar auglýsir eftir gítarkennara í fullt starf skólaárið 2018-2019. Tónskóli Neskaupstaðar sinnir almennri tónlistarmenntun þar sem nemendur á öllum aldri geta stundað nám. Skólinn býður upp á nám á grunn-, mið- og framhaldstigi og kennt er samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskóla. Við skólann starfa 5 kennarar í 4.5 stöðugildum, nemendur eru rúmlega 100 og er skólinn vel búinn tækjum og góð aðstaða fyrir starfsfólk. Mikið og gott samstaf er við grunnskólann á staðnum, Nesskóla, sem staðsettur er í sama húsnæði og Tónskólinn. Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi í fullt starf, til eins árs, sem bæði getur kennt á klassískan- og rafgítar. Reynsla af kennslu æskileg. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands ísl...
Tónlistarskólinn á Egilsstöðum og Tónlistarskólinn í Fellabæ auglýsa eftir gítarkennara í fullt starf frá 1. ágúst, 2018. Um framtíðarstarf er að ræða. Starfið felst í kennslu á rafgítar og rafbassa auk annarrar kennslu í samræmi við áhuga og reynslu kennarans. Starf tónlistarskólanna á Fljótsdalshéraði er blómlegt, í góðum tengslum við grunnskólana og meirihluti kennslunnar er á skólatíma grunnskólanemenda. Hæfniskröfur: tónlistarkennaramenntun eða haldgóð tónlistarmenntun sem nýtist í starfi og laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FÍH/FT. Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2018 og eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um. Umsóknir berist á netfangið eða    
Tónlistarskólinn í Grindavík auglýsir eftir fiðlukennara í hlutastarf frá og með 1. janúar 2018. Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist fyrir 12. desember til Renötu Ivan, aðstoðarskólastjóra tónlistarskólans á netfangið .  Nánari upplýsingar um starfið gefur aðstoðarskólastjóri í síma 420-1138 eða í gegn um netfangið .  
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa píanókennara í um 75% starf á Laugarvatni og Selfossi frá og með 1. ágúst 2017. Menntun og eiginleikar: Tónlistarkennari III (samkv. kjarasamn. FT/FÍH) – með píanókennarapróf. Tilbúinn að kenna e.t.v. fleiri greinar s.s. tónfræði eða gítar og sinna meðleik. Eigi gott með mannleg samskipti. Samviskusamur, skipulagður og skapandi. Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-3884. Umsóknarfrestur er til 2. júní 2017. Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til robert@tonar.is. Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum landsins með starfsemi á 12 kennslustöðum í sýslunni. F...
auglýsir eftir fjölhæfum tónlistarkennum í 100% störf frá haustinu 2017. Aðalkennslugreinar eru píanó, fiðla og söngur auk námsgreina að sviði rytmískrar tónlistar. Nánari upplýsingar veitir Árni Sigurbjarnason skólastjóri í síma 894 9351. Frestur til að skila umsóknum er til 7. apríl nk. og skulu þær sendar á netfang:  
Lúðrasveit Þorlákshafnar (LÞ) auglýsir eftir stjórnanda. Sveitin er skipuð fjörutíu fjölbreyttum spilurum, frá 15 ára og upp úr, alltaf frá amatörum til atvinnumanna.  Lúðrasveit Þorlákshafnar æfir einu sinni í viku yfir vetrartímann. Fjórar til sex uppákomur eru yfir á starfsárinu og sér stjórn LÞ alfarið um alla framkvæmd atburða.  Æsilegt er að áhugasamir hafi reynslu af stjórnunarstörfum og séu tilbúnir að vinna bæði á hefðbundinn lúðrasveitarmáta sem og óhefðbundinn og séu opnir fyrir öðruvísi hugmyndum.  Ráðið verður til eins árs til að byrja með.  Umsókn ásamt ferilskrá sendist á . Nánari upplýsingar eru veitar í síma 692 7184.  Umsóknarfrestur er til 25. júlí 2016. {slider Auglýsing Lúðrasveitar Þorlákshaf...
Staða gítarkennara við Tónlistarskóla Bolungarvíkur er laus til umsóknar. Um er að ræða 40-50% stöðu. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu og færni í klassiskum gítarleik, en þarf jafnframt að geta kennt rytmiskan gítarleik. Ætlunin er að geta boðið upp á fjölbreytt gítarnám og umsækjandi getur því haft bakgrunn í hvoru sem er. Kennarinn þarf að vera fær í mannlegum samskiptum, hafa ánægju af að vinna með börnum og vera áhugasamur. Tónlistarskóli Bolungarvíkur er rekinn af Bolungarvíkurkaupstað. Hann er í vönduðu nýuppgerðu húsnæði og vel búinn hljóðfærum og hefur jafnframt góðan aðgang að Félagsheimili Bolungarvíkur til tónleikahalds. Umsóknarfrestur er til 14. júni 2016. Nánari upplýsingar veitir Selvadore Rähni, skólastjóri tó...
Tónlistarskóli Grundarfjarðar auglýsir eftir tónlistarkennara til afleysingar í eitt ár Leitað er eftir kennara á eftirfarandi hljóðfæri: Gítar og rafbassa Trommur og slagverk Málmblásturshljóðfæri Umsóknarfrestur er til 23. maí. Umsækjandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst nk. Upplýsingar gefur Sigurður Gísli Guðjónsson, skólastjóri, sigurdur@gfb.is í síma 430 8550 og Linda María Nielsen,deildarstjóri, lindam@gfb.is í síma 430 8560.  
Aðstoðarskólastjóri: Staða aðstoðarskólastjóraTónlistarskóla Ísafjarðar er laus til umsóknar frá og með næsta skólaári. Um er að ræða 50% starf. Ráðið verður í stöðuna til árs með möguleika á endurráðningu. Við leitum að jákvæðum tónlistarmenntuðum einstaklingi sem hefur frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum, skipulagshæfni og áhuga á skólaþróun. Góð tölvukunnátta skilyrði Gítarkennari Einnig er laust 100% starf gítarkennara við sama skóla. Gítarkennarinn þarf að hafa klassískan gítarleik á valdi sínu en einnig er æskilegt að geta kennt rytmískan gítarleik ásamt umsjón með samspili af fjölbreyttu tagi. Við leitum að skapandi og skipulögðum einstaklingi sem er fær um sjálfstæð vinnubrögð. Kennt er eftir aðalnámsskrá tónlistars...
Tónlistarskóli Stykkishólms óskar eftir tveimur tónlistarkennurum. Annars vegar tréblásturskennara í allt að 100% starfshlutfall og hins vegar málmblásturskennara í allt að 100% starfshlutfall í afleysingu í eitt ár. Umsóknarfrestur er til 1. maí nk. Frekari upplýsingar gefur skólastjórinn Jóhanna Guðmundsdóttir í síma 433 8140 eða 864 9254. Sjá auglýsingu  eða smellið á myndina.