is / en / dk

Félagsgjöld til Kennarasambands Íslands vegna Félags leikskólakennara (nr. 950) og Félags stjórnenda leikskóla (nr. 963) eru 1,4% af föstum mánaðarlaunum í dagvinnu. Félagsaðild miðast við að starfshlutfall sé að minnsta kosti 25%, sjá reglur um félagsaðild hér.
 

Sjóðagjöld launagreiðenda innheimt af KÍ, vegna leikskóla. Leikskólar sveitarfélaga (Kjarasamningur Fl og LN):

  • Vísindasjóður FL og FSL: 1,72% af föstum mánaðarlaunum í dagvinnu.
  • Menntunar- og fræðslusjóður: 0,35% miðað við heildarlaun (öll laun).*
  • Orlofsgjald: 0,25% miðað við heildarlaun (öll laun).
  • Sjúkrasjóður: 0,75% miðað við heildarlaun (öll laun).
     

* Samstarfsnefndir Sambands íslenskra sveitarfélaga og FL/FSL samþykktu eftirfarandi breytingu sem tók gildi 1. júní 2016:

Samþykkt er að lækka framlag í orlofssjóð (FL og FSL) úr 0,5% í 0,25%. Þessi breyting tekur gildi frá og með 1. júní 2016. Í staðinn mun 0,25% framlaga fara í nýja sjóði, Starfsþróunarsjóði, auk 0,1% framlags sbr. bókun 1 í kjarasamningi aðila. Samtals rennur því 0,35% framlag af heildarlaunum félagsmanna (FL og FSL) í nýja starfsþróunarsjóði.

Þrátt fyrir að þessi breyting hafi verið gerð á árinu 2016 var ekki óskað eftir breyttum skilum á þessum gjöldum. KÍ óskar nú eftir að eftirfarandi breytingar verði gerðar frá 1. febrúar 2017 á skilum til FL (950) og FSL (963).
 

Kennarasamband Íslands (KÍ) hefur sett á stofn innheimtumiðstöð sem nefnist Bókunar- og innheimtumiðstöð KÍ (BIK). Hlutverk hennar er að taka við greiðslum vegna félags- og iðgjalda í orlofssjóð, starfsmenntunarsjóð, sjúkrasjóð og vísindasjóð. Eftir sameiningu Íslandsbanka og Byrs er bankareikningur fyrir öll gjöld: 0516-26-456 og kennitala 501299-3329.

Vakin er sérstök athygli á að eftirtalin launakerfi geta sent skilagreinar rafrænt: TOK, Stólpi, H-laun og DK.
 

Skilagreinar berist á rafrænu formi samkvæmt eftirfarandi:

XML skjal á vefþjónustu https://secure.ki.is/Payment/AddFundPayments.aspx.
SAL færslu í tölvupósti á netfangið skbik@ki.is.
Excel skjal í tölvupósti á netfangið kiskilagreinar@islandsbanki.is.
Pappír, á heimilisfangið: Íslandsbanki, KÍ (BIK), Hagasmára 3, 201 Kópavogi.

 

 

Tengt efni