is / en / dk


Warning: getimagesize(images/Myndir_2/thordur.for.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/kiis/public_html/plugins/content/imgresizecache/resize.php on line 89

Warning: getimagesize(images/Myndir_2/thordur.grein.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/kiis/public_html/plugins/content/imgresizecache/resize.php on line 89
10. Apríl 2018

„Kennarasambandið hefur á síðustu misserum bent á að enn vantar rúmlega 16 milljarða framlag frá ríki og sveitarfélögum inn í skólastarfið til þess að skólakerfið standi á jöfnu miðað við fjármagn sem sett var í það fyrir hrun 2008. Þetta er að mínu viti mjög alvarleg staða fyrir skólakerfið enda vitum við skólafólk hversu reksturinn gengur erfiðlega og nánast ómögulegt er að endurnýja búnað, tæki og tól og endurbótum á húsnæði er ekki sinnt nema að litlu leyti," sagði Þórður Árni Hjaltested, formaður KÍ, í setningarávarpi sínu á 7. Þingi Kennarasambandi Íslands sem var sett á Hilton Reykjavík Nordica fyrr í dag. Þetta var síðasta ræða Þórðar í embætti formanns KÍ. 

Þórður kom víða við í ræðu sinni. Hann sagðist hafa áhyggjur af íslenska skólakerfinu en vonaðist til að nú tækju allir höndum saman um að verja velferð barna og unglinga. „Það gerum við best með því að efla skólakerfið í heild sinni. Hér á ég ekki bara við leik- grunn- og framhaldsskólann. Alls konar list- og verknám hefur margsannað gildi sitt og er mikilvægt þjóðinni. Það virðist oft gleymast að listir og menning skila þjóðarbúinu gríðarlegum tekjum ár hvert og margt bendir til þess að þjóðarbúið fái ríkulega til baka það fjármagn sem notað er til fjárfestinga á þessu sviði. Háskólastigið er ekki síður mikilvægt, en æðri menntun þjóða er það sem ræður úrslitum um hvernig þjóðum vegnar í þeim harða tæknivædda heimi sem við lifum í," sagði Þórður. 

Efla verður nýliðun í kennarastétt og sporna við brotthvarfi
Þórður vék að yfirvofandi kennaraskorti og nauðsyn þess að efla nýliðun í kennarastétt: „Í ljósi þessa er nauðsynlegt að hagsmunaaðilar, ríki, sveitarfélög, háskólar og Kennarasamband Íslands taki höndum saman og hvetji ungt fólk til að sækja sér kennaramenntun. Það er ánægjuefni að mennta- og menningarmálaráðherra hefur þegar gripið til aðgerða varðandi fyrirséðan skort á kennurum og lagt fram tillögu að aðgerðum til að efla nýliðun í kennarastétt og sporna við brotthvarfi kennara úr starfi. Hér þurfa allir að leggjast á árarnar; Kennarasambandið, háskólarnir sem mennta kennara, sveitarfélögin og ríkisvaldið, ef árangur á að nást.

Við fögnum því að ráðherra leggur áherslu á gott samstarf við forystu kennara um þessi mál og Kennarasambandið mun ekki láta sitt eftir liggja í þessari vinnu."

Menntapólitík og kjarasamningagerð
Þórður vék að menntapólitík og sagði hana hafa litast af kreppunni og afleiðingum hennar. 

„Við erum að elta skottið á okkur. Menntastefnan sem sett var 2008 er góð, en við eigum langt í land með að innleiða hana. Við höfum síðustu misserin verið að horfast í augu við þetta meðal annars með því að fá erlenda aðila til að gera úttekt á innleiðingu og framkvæmd skóla án aðgreiningar sem við nú nefnum menntun fyrir alla. Er það vel og nú vinnur stýrihópur á vegum menntamálaráðherra, með þátttöku KÍ, sveitarfélaganna, heilbrigðisráðuneytis, velferðarráðuneytis, Skólameistarafélags Íslands og Heimilis og skóla að því að koma stefnunni til framkvæmda. Þetta er stórt og mikilvægt verkefni og brýnt að vel takist til. Að sama skapi þarf að endurskoða innleiðingu ákvæða menntalaganna frá 2008. Þar á enn eftir að sannfæra fagfólkið um ágæti þeirra breytinga sem gerðar voru, en fagfólkið var og hefur verið upptekið af öðrum verkefnum sem lúta að því að halda í horfinu þrátt fyrir niðurskurð í fjárframlögum til menntamála eftir hrun. Kennarar, skólastjórnendur og annað skólafólk hefur haft lítinn tíma til að ígrunda starf sitt eða sinna nýsköpun í öllu því umróti sem hrunið leiddi af sér."

Um gerð kjarasamninga sagði Þórður að til þess að það væri mögulegt að breyta vinnubrögðum við kjarasamningagerð þurfi allir aðilar að sannfærast um að það ríki stöðugleiki; samfélagslegur sem efnahagslegur stöðugleiki. „Landsmenn, launþegar þurfa að geta gengið að því að sem vísu að leikreglum sé ekki breytt eftir hentugleika hverrar ríkisstjórnar, eða sveitarstjórnar. Stjórnmálin verða að sýna af sér stöðugleika og festu sem krefst þess að unnið sé eftir langtímamarkmiðum."  

Framtíð KÍ björt en verkefnin ærin
Þórður skoraði í ræðu sinni á sveitarstjórnarmenn að endurskoða afstöðu sína til skólamála og einkum til vinnutíma kennara. „Best væri að færa þetta aftur til fyrra horfs, en þannig er það enn í Finnlandi. Þar er fagfólkinu treyst fyrir því að sinna starfi sínu vel.

Framtíð Kennarasambandsins er björt en fram undan eru ærin verkefni og baráttan fyrir bættum launakjörum, betra vinnuumhverfi og nýliðun í stéttinni heldur áfram. Ég vil hvetja alla félagsmenn KÍ til að stilla saman strengi og vinna þétt saman að málefnum stéttarinnar," sagði Þórður í ræðu sinni. 

Þórður Hjaltested lauk ávarpi sínu með því að þakka samstarfsaðilum KÍ samstarfið á undanförnum árum; hann þakkaði einnig starfsfólki Kennarahúss samstarfið og síðan en ekki síst þakkaði hann félagsmönnum KÍ samfylgdina um leið og hann óskaði þeim alls hins besta. 

 

 


 

 

Tengt efni