is / en / dk

05. Mars 2019

Launað starfsnám, námsstyrkur til nemenda og styrkir til starfandi kennara til náms í starfstengdri leiðsögn eru meðal aðgerða sem Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, kynnti í dag en þær eiga að taka á kennaraskorti í landinu. 

Í fréttatilkynningu mennta- og menningarmálaráðuneytisins segir að frá og með næsta hausti bjóðist nemendum á lokaári meistaranáms til kennsluréttinda á leik- og grunnskólastigi launað starfsnám. Markmiðið með þeirri aðgerð er að hvetja nemendur til þess að klára nám sitt á tilsettum tíma og að þeir hefji störf sem fyrst að námi loknu. Starfsnámið skal vera í minnst 50% starfshlutfalli við leik- eða grunnskóla í eitt skólaár og fá nemendur greitt samkvæmt kjarasamningi.

Nemendur á lokaári meistaranáms til kennsluréttinda á leik- og grunnskólastigi geta sótt um námsstyrk frá og með næsta hausti. Markmið styrksins er að auðvelda nemendum að sinna lokaverkefnum sínum samhliða launuðu starfsnámi og skapa hvata til þess að nemendur klári nám sitt á tilsettum tíma. Styrkurinn nemur alls 800.000 krónum.

Í tilkynningunni segir einnig að mikilvægt sé að fjölga kennurum í íslenskum skólum sem hafi þekkingu á móttöku nýliða í kennslu. Slíkir leiðsagnakennarar skipti lykilmáli við að sporna gegn brotthvarfi nýútskrifaðra kennara úr starfi en mest sé hættan á brotthvarfi úr kennslu fyrstu þrjú árin. Í þessu skyni mun mennta- og menningarmálaráðuneyti því styrkja Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri. Forsendur þessa styrks verða annars vegar þær að skólastjórnendur styðji umsókn kennara í námið og hins vegar að tryggja þurfi jafna dreifingu þessara styrkja milli skóla og landshluta í því augnamiði að sem flestir skólar landsins hafi kennara innan sinna raða með sérhæfingu í starfstengdri leiðsögn.

 

Skýrsla um Aðgerðir í menntamálum - nýliðun kennara

Kynning frá blaðamannafundi menntamálaráðherra

 


 

Tengt efni