is / en / dk

19. Mars 2019

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur sett í gang vinnu við endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla. Send hefur verið könnun til allra grunnskóla landsins þar sem spurt er um innleiðingu núverandi aðalnámskrár og hvernig hún nýtist í hverjum skóla fyrir sig. 

Samhliða spurningakönnuninni verða átta skólar, víðsvegar um landið, sóttir heim og tekin viðtöl við skólastjórnendur, kennara, nemendur og foreldra til að fá skýrari mynd af stöðunni. 

„Ég hvet skólafólk til þess að taka virkan þátt í þessari könnun og miðla af reynslu sinni. Það er dýrmætt fyrir okkur að fá greinargóðar upplýsingar um hversu vel námsskráin nýtist í daglegu starfi, viðhorf skólasamfélagsins til þeirra áherslna sem þar er að finna og hvernig til tókst með innleiðingarferlið. Niðurstöðurnar munu síðan nýtast okkur vel við að forgangsraða þeirri vinnu sem framundan er við endurskoðun aðalnámskrár,“ segir Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra, í frétt á vef Stjórnarráðsins

Ráðuneyti menntamála hefur sett fram áætlun um reglulega endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla – með þeim hætti að árlega verða eitt til tvö greinasvið skoðuð. „Gert er ráð fyrir að Menntamálastofnun vinni að undirbúningi þessa og hefur stofnuninni þegar verið falið að undirbúa endurskoðun á þeim þætti aðalnámsskrár sem tengist íslensku sem öðru tungumáli," segir jafnframt í frétt ráðuneytisins. 

Frétt á vef Stjórnarráðsins. 

 

 

 

Tengt efni