is / en / dk

Hvert er hlutverk og hver er ábyrgð foreldra, nemenda og kennara í menntun þeirrar kynslóðar sem nú gengur í gegnum skólakerfið? Spurningin hér að ofan er stór og viðamikil og eins og með allar slíkar spurningar eru svörin ekki einföld, skýr og nákvæm heldur fara eftir gildismati og hugmyndum þeirra sem um hana fjalla. Þó er væntanlega hægt að vera sammála um ákveðin grundvallaratriði. Til dæmis þau að nemendur séu í aðalhlutverki og finna þurfi leiðir sem komi þeim sem best til undirbúnings fyrir framtíðina, þ.e.a.s. búi þau undir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi eins og fram kemur í grunnskólalögum. Ein leið til að hugsa um þetta er að skipta ábyrgðinni upp og reyna að átta sig á hvað við viljum. Viljum við að nemendur búi við s...
Fyrir skemmstu fékk ég póst frá gömlum nemanda mínum. Sú er nú orðin móðir og á tvær ungar dætur. Þetta var einlægur og skemmtilegur póstur en í honum segir hún mér frá því að dóttir hennar, sem varð fimm ára í janúar, hafi svo mikinn áhuga á að læra að lesa. Hún segir að sig vanti einhver verkfæri til að hjálpa henni og spyr mig ráða. Að kenna ungum börnum að lesa hefur gefið mér alveg einstaklega mikið sem yngri barna kennara til næstum 30 ára. Að sjá ljósið kvikna þegar barn áttar sig á að það getur tengt saman hljóð og lesið orð er einstök upplifun. Upplifun sem verður ekki metin til fjár. Ég varð afskaplega glöð með þennan póst, ekki bara vegna þess að gamall nemandi mundi eftir mér, heldur fékk ég þarna tækifæri til að ...
Þann 8. apríl birtu DV og Pressan umfjöllun um hvaða skólar eru bestir í Reykjavík, en samanburðurinn var gerður á grundvelli samræmdra prófa. Í kjölfar umfjöllunarinnar fór fram heilmikil umræða meðal kennara sem og annarra, sem láta sig skólamál varða. Ljóst er af þeirri umræðu að margir setja spurningarmerki við slíkan samanburð. Af viðbrögðum við umfjölluninni má greina að sumir hafa eflaust upplifað hana sem árás á ákveðna skóla og þá kennslu sem þar fer fram. Sjálf er ég hlynnt því að gerðar séu úttektir á gæðum skólastarfs og fagna því þegar unnið er úr þeim með slíkum hætti. Ennfremur tel ég að slíkt sé skólastarfi til framdráttar. Margir þættir hafa áhrif Auk þess að vera með kennsluréttindi í grunn- og framhaldsskóla ...
Leikskólinn hefur þróast mikið á síðustu árum og var skilgreindur sem fyrsta skólastigið árið 2004. Í lögum um leikskóla frá árinu 2008, sem byggð er á eldri lögum, kemur eftirfarandi fram: Leikskólinn er fyrsta skólastigið í skólakerfinu og er fyrir börn undir skólaskyldualdri. Leikskóli annast að ósk foreldra uppeldi, umönnun og menntun barna á leikskólaaldri (Lög um leikskóla 2008, 1. grein, 2008). Í símenntunaráætlun Kennarasambandsins kemur fram að menntun er æviverk og mikilvægt að framboð á símenntun sé nægilegt og í sífelldri þróun. Starfsþróun kennara er lykilatriði í þeirri þróun menntamála sem við viljum sjá á komandi árum. Þegar talað er um símenntun leikskólakennara er átt við viðbótar- og framhaldsmenntun ...
...af hverju er ekki verkalýðsflokkur á Íslandi? Á baráttudegi verkalýðsins í ár blésu vindar í Reykjavík sem vöktu von um að straumhvörf í þróun íslensks samfélags gætu breyst úr draumi í veruleika. Kraftur, jarðtenging, eining og hreinn tónn var meðal þess sem andaði frá kröfugöngu og baráttufundi níu til tólf þúsunds manns á Ingólfstorgi. Þessa hreinu orku liggur á að virkja svo sannur tónn verkalýðsins megi fylla upp í holann hljóm stjórnmála í dag. Rödd verkalýðsins þarf að heyrast í stjórnmálum til að skapa það jafnvægi sem er nauðsynlegt öllu samhengi. Gangverk heildarinnar er stopp sökum ójafnvægis í stjórnunarteymi landsins. Vanstillt súrefnisdælan veldur í senn hættulegum þrengingum og útvíkkunum í blóðrásarkerfi samfél...
Ragnar Þór Pétursson kennari skrifaði pistil sem birtur var í Kjarnanum á baráttudegi verkalýðsins, 1. maí, undir fyrirsögninni „Eru kennarar mjólk?“. Þannig háttar til að ég les iðulega það sem Ragnar skrifar og er honum oft sammála. Þetta er í fyrsta skipti sem ég svara skrifum hans og ég hefði gjarnan viljað að það væri vegna þess að ég væri honum enn einu sinni sammála – en því miður er ekki svo. Í pistli sínum leggur Ragnar Þór út frá grein í Skólavörðu Kennarasambands Íslands þar sem fjallað er um erindi Gunnars Steins Pálssonar almannatengils á nýafstöðnum ársfundi KÍ um ímynd kennara. Ragnari Þór finnst erindið greinilega frekar asnalegt, auk þess sem hann gefur í skyn að Gunnar Steinn sé ómerkilegur pappír, maður sem aðalleg...
...áfangi hefur náðst, en gera má betur! Ágætu félagsmenn! Enn erum við landsmenn að karpa um launakjör og réttláta skiptingu þjóðartekna. Endurreisn samfélagsins eftir bankahrunið er ekki lokið. Skólastarf í landinu er enn í fjársvelti. Kennarar, eins og margir Íslendingar, hafa þessi ár frá hruni axlað ábyrgð, tekið á sig kjaraskerðingar og lagt sitt af mörkum í endurreisn landsins. Ríkisstjórnin hefur stjórnað landinu í tvö ár og boðar nú loks afnám hafta. Við Íslendingar erum rík þjóð. Ég er þeirrar skoðunar að endurskoða þurfi skiptingu þjóðartekna milli landsmanna. Kennarar hafa lengi borið skarðan hlut frá borði. Segja má að kjarasamningar sem gerðir voru á liðnu ári sé fyrsta skrefið í átt til leiðréttingar. En það ...
Leiðtoga- og samskiptanámskeið fyrir börn á aldrinum 10 til 13 ára þar sem unnið er með hestum hefur skilað góðum árangri. Nemendurnir takast á við spennandi og eflandi verkefni þar sem komið er inn á samskiptafærni, félagsfærni og framkomu. Markmiðið með námskeiðinu er að bæta líðan nemenda og efla sjálfstraust þeirra og sjálfsmynd. Við kennum þeim að bera ábyrgð á gerðum sínum og þau læra að taka tillit til annarra. Nemendurnir læra um leið undirstöðuatriði hestamennskunnar og að umgangast hesta af öryggi og óttaleysi. Hugmyndin er að þau finni fyrir vellíðan með hestinum í íslenskri náttúru og læri um leið að bera virðingu fyrir umhverfi sínu, sjálfum sér og öðrum. Síðast en ekki síst er markmiðið að þeim þyki vænt um lífið því he...
Nú nýlega hafa grunnskóla-kennarar samþykkt

Read more ...

Það eru fjölmargar leiðir sem hægt er að fara til að efla læsi leikskólabarna og tækifærin eru mýmörg. Í gegnum leik gefast ýmis tækifæri til að hafa jákvæð áhrif á þróun læsis hjá börnum. Lykillinn er að nota þau tækifæri sem gefast í öllu starfi leikskólans til að leggja grunn að læsi og þá sérstaklega hljóðkerfisvitund, lesskilning og orðaforða. Nám í gegnum samskipti barna, þ.e.a.s. að börn læri hvert af öðru, er mikilvægt og því þarf áhersla að vera lögð á umræður, hópavinnu og samvinnu barna og fullorðinna. Jafnframt þarf að skapa aðstæður þar sem börn nálgast viðfangsefnið, læsi, út frá mismunandi sjónarhornum og vinna með það á fjölbreyttan hátt. Aðferðir eins og samræður, frásagnir, leikir, söngur, skapandi vinna og vettva...