is / en / dk

Stjórn Vísindasjóðs FL/FSL vekur athygli á því að umsóknum um þróunarstyrki (C-deild) þarf að skila í gegnum á vef Kennarasambandsins í síðasta lagi næstkomandi laugardag, 15. september 2018.  Þróunarstyrkir eru veittir til: Þróunar- og rannsóknarstarfa. Styrktur er útlagður kostnaður styrkþega, þó ekki skólagjöld né launakostnaður umsækjanda. Einstakra félagsmanna eða hópa félagsmanna, faghópa og nefnda innan FL og FSL til að halda námskeið og ráðstefnur fyrir félagsmenn. Skólar eða launagreiðendur eiga ekki rétt á þessum styrk. Nánari upplýsingar veitir starfsmaður sjóðsins, Elísabet Anna Vignir, í tölvupósti: eða í síma 595 1111.  
Alþjóðlegur dagur læsis er á morgun og því er upplagt að skoða góð og handhæg læsisráð Menntamálastofnunar. Læsi snýst um miklu meira en árangur í skóla, það snýst um að geta nýtt sér þau tækifæri sem lífið hefur upp á að bjóða. Sameinuðu þjóðirnar ákváðu að frá og með árinu 1966 væri 8. september helgaður málefnum læsis. Læsi telst til grunnlífsleikni, kjarni alls náms og varðar því alla.   
Fræðslunefnd Kennarasambands Íslands efnir til fræðslunámskeiðs fyrir nýja og nýlega trúnaðarmenn þriðjudaginn 25. september næstkomandi. Námskeiðið verður haldið á Grand Hótel Reykjavík og stendur frá klukkan 10 til 15. Markmið námskeiðsins er að efla trúnaðarmenn í störfum sínum og þekkingu þeirra á réttinda- og hagsmunamálum félagsmanna. Athugið að fræðsla KÍ fyrir trúnaðarmenn snýst um sameiginleg réttinda- og hagsmunamál en ekki um kjarasamninga og starfsemi aðildarfélaga KÍ því viðkomandi félag sér um þá fræðslu. Á námskeiðinu verður fjallað um skipulag og starfsemi KÍ, réttindi og skyldur trúnaðarmanna, ráðningarmál og réttindi, fæðingarorlof, veikindarétt, orlof og fleira. Námskeiðið verður sent út í streymi, á vefnu...
  Opnað hefur verið fyrir umsóknir um námsleyfi grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla skólaárið 2019 - 2020. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2018. Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við úthlutun verði sett í forgang nám sem tengist: skóla framtíðarinnar, fjórðu iðnbyltingunni, starfstengdri leiðsögn og ráðgjöf í kennslu í grunnskóla.   Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa. Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga, umsóknir sendar á öðru formi verða ekki teknar gildar. Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu .    
Nýjar ritreglur um greinarmerkjasetningu sem gilda um stafsetningarkennslu í skólum voru gefnar út í sumar. Ekki er um að ræða grundvallarbreytingar heldur er texti um þær sem fylgir nú skýrari og betri dæmi fundin til.  Reglur þessar, sem Íslensk málnefnd semur, eru síðari hluti endurskoðunar málnefndarinnar á íslenskum ritreglum og gilda til viðbótar réttritunarreglum sem birtar voru 6. júní 2016.    
Hrafnhildur Ragnarsdóttir, prófessor í þroska- og sálmálvísindum við Háskóla Íslands lætur af störfum nú eftir fjörutíu ára farsælan starfsferil sem kennari og fræðimaður. Rannsóknir Hrafnhildar hafa að mestu snúist um málþroska barna, þróun málnotkunar og textagerðar frá frumbernsku til fullorðinsára og tengsl málþroska og málnotkunar við aðra þroskaþætti, einkum vit- og félagsþroska og við lesskilning og ritun. Framlag Hrafnhildar til rannsókna og kennslu er ómetanlegt og stofnaði hún m.a. Rannsóknarstofu um þroska, mál og læsi barna og unglinga. Á dögunum var haldin ráðstefna henni til heiðurs og voru þátttakendur á þriðja hundrað. Ragnar Þór Pétursson, formaður Kennarasambands Íslands, sat ráðstefnuna og gerði grein fyrir henni í...
  Blásið hefur verið til Smásagnasamkeppni KÍ og Heimilis og skóla fjórða haustið í röð. Tilefni smásagnasamkeppninnar er Alþjóðadagur kennara, eða kennaradagurinn, sem haldinn er hátíðlegur hérlendis og um veröld alla 5. október. Þátttaka hefur farið fram úr vonum síðustu þrjú og ljóst að áhugi á skáldskap er til staðar í skólum landsins.  Keppt er í fimm flokkum:  leikskólinn grunnskólinn 1. – 4. bekkur grunnskólinn 5. – 7. bekkur* grunnskólinn 8. – 10. bekkur framhaldsskólinn Þema keppninnar hefur undanfarin ár verið kennarinn en í ár ætlum við að víkka þemað út. Við leggjum til að skólinn (eða skóladagurinn minn) verði þema keppninnar en að sjálfsögðu hafa þátttakendur afar frjáls efnistö...
Samtök líffræðikennara, Samlíf, hvetja menntamálaráðherra til að gaumgæfa vel uppbyggingu í raungreinakennslu meðal annars með áherslu á verklega kennslu til að tryggja að nemendur nái tilsettum hæfniviðmiðum. Þetta er meðal þess sem kemur fram í ályktun sem Samlíf hefur sent Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra.  Í ályktuninni segir að á sama tíma og kennsla í raungreinum hafi dregist saman í framhaldsskólum hefur kennslustundum í raungreinum í efstu bekkjum grunnskóla verið fækkað. Samlíf telur að í ljósi styttingar náms til stúdentsprófs væri eðlilegra að fjölga kennslustundum í náttúrugreinum í grunnskólum. „Verkleg kennsla í raungreinum hefur jafnframt dregist saman og fáir skólar hafa tök á því að bjóða upp á frambærilegar ve...
Framkvæmdir hafa staðið yfir í tveimur orlofshúsabyggðum Kennarasambandsins, í Ásabyggð á Flúðum og í Kjarnaskógi við Akureyri, frá því síðastliðinn vetur. Í Ásabyggð er Orlofssjóður að endurnýja þrjú hús eða nr. 41, 42 og 43 en sjötta þing KÍ samþykkti ályktun þess efnis. Eldri húsin voru fjarlægð í janúar sl. og er nú vinna við ytri frágang nýju húsanna í fullum gangi. Áætlanir gera ráð fyrir að þau verði tilbúin til útleigu fyrir félagsmenn í lok árs. Nýju húsin verða sambærileg húsum nr. 32, 33 og 34 í Ásabyggð. Vorið 2019 eru fyrirhugaðar frekari framkvæmdir á Sóleyjargötu 25, en þá þarf að skipta um þak á húsinu. Ljóst er að loka þarf húsinu um tíma en óneitanlega verður eitthvað ónæði á meðan á framkvæmdum stendur. Í K...
Alþjóðadagur kennara, eða kennaradagurinn eins og hann er líka kallaður, verður haldinn hátíðlegur hér á landi og um heim allan 5. október.  Stofnað var til að frumkvæði UNESCO og Alþjóðasamtaka kennara () árið 1994. Markmiðið með deginum hefur ávallt verið að vekja athygli á því mikilvæga starfi sem kennarar gegna í heiminum – en líka að efla samtakamátt kennara og huga að hvernig menntun barna verður best háttað í framtíðinni. Kennarasamband Íslands mun sem fyrr fagna kennaradeginum með ýmsum hætti. Efnt verður til smásagnasamkeppni í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum um land allt. Smásagnasamkeppnin er nú haldin í fjórða sinn en þátttaka hefur verið góð frá upphafi. Við hvetjum kennara á öllum skólastigum til að vekj...