is / en / dk

Kjarasamningar framhaldsskólakennara hafa orðið ýmsum að yrkisefni síðustu daga og þrátt fyrir rómaða geðprýði get ég ekki lengur orða bundist. Helstu verkalýðsforkólfar landsins sem og framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins virðast nefnilega vera þeirrar skoðunar að þessir samningar okkar hafi komið af stað skriðu sem nú ógnar efnahagslegum stöðugleika. Þannig eiga samningar okkar að hafa lagt línur fyrir gerðardóm og þar með launahækkanir BHM og hjúkrunarfræðinga. Til upprifjunar þá skrifuðu framhaldsskólakennarar undir kjarasamning þann 4. apríl á síðasta ári sem fól í sér uppsafnaða 30% launahækkun á samningstímanum, út október 2016. Ég er reyndar almennt þeirrar skoðunar að við sem stöndum í fylkingarbrjósti verkalýðsbará...
Síðustu daga hafa fréttir um kjaramál og kjarasamninga verið áberandi í fjölmiðlum. Fréttin er yfirleitt sú sama – forsendur kjarasamninga á almennum vinnumarkaði eru brostnar vegna þess að starfsmenn ríkis og sveitarfélaga fengu hækkanir sem eru langt umfram það sem ASÍ og SA sömdu um sín á milli. Í framhaldi hafa formenn ýmissa stéttarfélaga, svo sem Eflingar og VR, auk forseta ASÍ og framkvæmdastjóra SA stigið ábúðafullir fram og lýst því yfir að forsvarsmenn stéttarfélaga opinberra starfsmanna, meðal annars innan Kennarasambands Íslands, hafi gert óábyrga samninga og með því stefnt efnahagslegum stöðugleika í uppnám. Niðurstaða gerðardóms hafi síðan virkað sem olía á eldinn. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að þetta er rugl. Eða ...
Breski skólamaðurinn lauk ráðstefnu (European Schools Heads Association) í Dubrovnic síðast liðið haust. Auðvelt er að setja kjarnann í erindi hans í samhengi við umfjöllun um um eflingu læsis í kjölfar útgáfu hvítbókar hans. Í erindinu lék Toby sér að orðatiltækinu .  Reynsla Toby Salt sem ráðgjafi breskra stjórnmálamanna í menntamálum hefur sýnt honum að verkefni þeirra og aðgerðir séu oftar en ekki gerðar til að auka framgang þeirra í stjórnmálum fremur en að vinna að markmiðum menntunar. Hann minntist á, að í slíkum verkefnum misstu menn sjónar af meginmarkmiðum skólastarfs. Toby Salt brýndi fyrir skólafólki að standa fast með fagmennsku sinni í ólgunni sem jafnan fylgir áherslubreytingum í menntamálum. Þegar tillögur ve...
Jafnréttisnefnd KÍ sendi í upphafi vorannar 2015 frá sér ályktun til rektora/skólameistara allra framhaldsskóla í landinu um að gera kynja- og jafnréttisfræðslu að skyldufagi. Nefndin hvatti skólana til að taka erindið formlega fyrir og nýta það tækifæri sem að endurskoðun og endurnýjun skólanámskráa skapaði til skólaþróunar og nýrrar forgangsröðunar. Vel var tekið í erindi nefndarinnar og svör bárust frá 22 af 34 framhaldsskólum. Í flestum skólunum sem svöruðu er kynjafræði valáfangi fyrir nemendur, oft á félagsfræðibrautum. Í tveimur skólum kom fram að kynjafræði væri hluti af námsefni í áfanga sem væri skylduáfangi fyrir alla nemendur skólans. Þeir framhaldsskólar sem sögðust vera með kynjafræði sem skylduáfanga, ýmist fyrir...
Ágætu félagar Við fögnum 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna í dag. Þessara merku tímamóta í sögu þjóðar er minnst veglega á þessu ári með viðburðum um land allt. Krafan um kosningarétt kvenna komst fyrst í opinbera umræðu árið 1885. Níu árum síðar setti Hið íslenska kvenfélag kosningaréttinn í stefnuskrá félagsins og safnaði rúmlega tvö þúsund undirskriftum kvenna árið 1895 þar sem skorað var á Alþingi að samþykkja kosningarétt kvenna. Kvenréttindafélag Íslands, stofnað 1907, tók svo við kaleiknum og barðist ötullega fyrir þessum sjálfsagða rétti kvenna. Á þessum degi árið 1915 fengu íslenskar konur kosningarétt. Reyndar ekki allar konur því miðað var við konur 40 ára og eldri en kosningaréttur karla miðaðist við 25 ár. F...
Aðstoðarleikskólastjórar eru almennt ánægðir í starfi, þeim finnst starfið fjölbreytt og persónuleg markmið þeirra með starfinu eru skýr. Þeir telja sig bæta skólastarfið með því að vinna að velferð nemenda og starfsfólks. Svo hljóða meginniðurstöður rannsóknar sem undirrituð gerði með því að taka viðtöl við sex aðstoðarleikskólastjóra á höfuðborgarsvæðinu veturinn 2009-2010. Þemu rannsóknarinnar voru sex og eru þau; starfslýsingar, staðgengilshlutverk, ákvarðanir, stjórnunarstíll, samskipti og samvinna, handleiðsla og aðstoð við starfsfólk. Þemu rannsóknarinnar eru sex og eru þau; starfslýsingar, staðgengilshlutverk, ákvarðanir, stjórnunarstíll, samskipti og samvinna, handleiðsla og aðstoð við starfsfólk. Aðstoðarleikskólastjó...
Á Íslandi hefur verið rík hefð fyrir kennslu erlendra tungumála enda býður lega landsins og íbúafjöldi upp á það. Erlend tungumál voru meðal upphafsgreina sem kenndar voru við Háskóla Íslands 1911, bæði franska og danska. Tungumálanám opnar dyr fjölbreytileikans, kynnir nemendum ólíka menningarheima og gerir þá umburðarlyndari. Undanfarin ár hefur orðið mikil aukning ferðamanna til landsins og nú kemur hátt í ein milljón ferðamanna til landsins á ári hverju. Tungumálakunnátta er nauðsynleg í ferðamannaiðnaði og til þess að kynna landið okkar erlendis. Á tímum enn frekari hnattvæðingar er einnig mikil þörf fyrir tungumálakunnáttu í alþjóðasamhenginu. Þýðingar sem slíkar eru nauðsynlegar fyrir okkar litla málsvæði en jafnframt styðja þ...
eTwinning er Evrópuáætlun um rafrænt skólasamstarf á fyrstu þremur skólastigunum og er hluti Erasmus+, menntaáætlunar ESB. Verkefninu var hleypt af stokkunum í byrjun árs 2005 og hefur Ísland tekið þátt frá upphafi. Á þessum tíma hafa hátt í 1.000 íslenskir kennarar skráð sig í eTwinning, samstarfsverkefnin sem Íslendingar hafa tekið þátt í telja yfir 500, og fjöldi kennara hefur sinnt starfsþróun á netnámskeiðum og vinnustofum hér heima og í Evrópu. Íslenskir skólar hafa einnig unnið til margvíslegra viðurkenninga, nú síðast Grunnskóli Bolungarvíkur sem hlaut tvenn verðlaun á Evrópuverðlaunahátíð eTwinning í Brussel 7. maí sl. eTwinning slítur barnsskónum eTwinning er líklega stærsta starfssamfélag kennara og skólafólks í heiminum...
Þegar skólastefna KÍ er lesin og íhuguð má fnna margt sem þess virði er að máta sig við þegar kemur að því að ígrunda starfsitt. Skólastefnunni er skipt niður í litla kafa og í hverjum þeirra eru setningarnar meitlaðar og auðskildar. Kaflinn um nemendur hefst á þessum orðum: ,,Meginmarkmið skólastarfs er að stuðla að menntun og alhliða þroska nemenda, efla sjálfstraust þeirra, jákvæða sjálfsmynd og lífsleikni. Efla skal færni og löngun nemenda til að læra, viðhalda þekkingu og leikni þannig að þeir séu virkir þátttakendur í samfélaginu.“ Í kaflanum um námið segir einnig: ,,Vettvangsferðir og önnur vettvangstenging náms eru mikilvægur þáttur í skólastarf og nýta ber náttúru og grenndarsamfélag markvisst.“  Við í leikskólanum Álfab...
Ég hef mikinn áhuga á hugtakinu frelsi og þá sérstaklega mismunandi skilningi sem fólk leggur í hugtakið. Flestir eru sammála um að manneskjan eigi að hafa frelsi til að vera sú sem hún er, hafa þær skoðanir sem hún hefur og gera það sem hún vill. Fólk (upp til hópa alla vega) áttar sig líka á því að frelsi fólks hlýtur að takmarkast við að það skerði ekki frelsi annarra. Þannig verður frelsi manneskju sem vill beita ofbeldi að víkja fyrir frelsi þess sem fyrir ofbeldinu yrði til að fá að vera í friði. Um þetta er fólk yfirleitt sammála. En hvað með frelsi til að hvetja til ofbeldis? Nú er ég ekki lögfræðimenntuð en hef horft á nógu marga bandaríska glæpaþætti til að vita að þeir sem með beinum hætti hafa hvatt til að stuðlað að ofbe...