is / en / dk

Námskeið, ráðstefnur, skólagjöld, bækur, framhaldsnám, skólaheimsóknir o.fl.

 

Hægt er að sækja um styrki í A deild Vísindasjóðs FF og FS frá 1. september til 15. nóvember. 

Hámarksstyrkur er 84.000 kr. miðað við 100% starf.  Styrkurinn er hlutfallslegur, þ.e. upphæð miðast við starfshlutfall sjóðsfélaga og lengd starfstíma. 
 

Styrkhæft í A deild

Ekki styrkhæft í A deild

Áskrift að tímaritum og vefritum tengdum starfi Áskrift að dagblöðum
Bækur og tímarit tengd námi og starfi  Geislaspilarar, Kindle lestæki
Námskeiðsgjöld og skólaheimsóknir innanlands Internetáskrift, netáskrift
Rafbækur Spjaldtölvur/margmiðlunartæki, tölvur
Ráðstefnur innanlands Myndavélar og heyrnartól
Rekstrartengd útgjöld við prentara, flakkari Prentarar og skannar
Skráningargjöld í háskóla Íþróttafatnaður, líkamsrækt
Tölvuhugbúnaður tengdur starfi félagsmanna Viðgerðir og varahlutir í tölvur og önnur tæki
   

Umsóknum skal skilað í síðasta lagi 15. nóvember ár hvert. Útgjöld sem lögð eru til grundvallar umsókn í A deild skulu hafa fallið til 1. desember ár hvert eða síðar.

 

Félagsmenn í FF og FS öðlast rétt til úthlutunar úr B deild eftir 6 mánaða iðgjaldagreiðslur og miðast styrkupphæð við starfshlutfall og lengd starfstíma. Skila þarf inn frumriti reikninga og/eða kvittunum fyrir greiðslum.

Heildarupphæð allra styrkja er 500.000 kr. á fjögurra ára tímabili. Styrkir til mismunandi verkefna eru bundnir við ákveðnar fjárhæðir innan þess ramma:

Styrkhæft í B deild Hámarksupphæð styrks Skilyrði greiðslu
Námskeið, ráðstefnur og skólagjöld í útlöndum 250.000 kr. annað hvert ár Staðfesting á þátttöku og kvittanir fyrir útlögðum kostnaði. Með ráðstefnuumsókn þarf að fylgja dagskrá og kostnaðaráætlun.
Nám á háskólastigi samhliða starfi 5.000 kr. fyrir hverja staðna einingu Staðfesting frá skóla. Hámark 60 ECTS (60*5.000=300.000).
Skólaheimsókn utanlands 130.000 kr. annað hvert ár Sótt um fyrirfram. Staðfesting frá a.m.k. 2 skólum og kvittanir fyrir kostnaði.
Námsorlof í útlöndum - heilt ár 400.000 kr. Staðfesting á námsleyfi og skólavist.
Námsorlof á Íslandi - heilt ár 300.000 kr. Staðfesting á námsleyfi og skólavist.
Fagsýningar 100.000 kr. annað hvert ár Kvittanir og aðgangspassi.
     

Umsóknarfrestur vegna ofantalinna styrkja í B deild: 15. janúar, 15. mars, 15. maí, 15. september og 15. nóvember og eru styrkirnir greiddir út eins fljótt og kostur er. 

Námskeiðs- og ráðstefnukostnaður er styrkhæfur sem og ferða- og gistikostnaður.  

Réttindanám, þ.e. nám sem þarf til að ljúka lágmarksprófgráðu sem gefur kennsluréttindi, telst ekki endur- eða viðbótarmenntun og er því ekki styrkhæft í B deild sjóðsins.  

Kvittanir mega ekki vera eldri en 12 mánaða. Sækja þarf um úthlutun til styrkhæfs verkefnis innan 12 mánaða frá því verkefni lýkur.

 

Fyrirspurnir eða fylgiskjöl sendist á visffogfs@ki.is. Ef fylgiskjöl eru send bréfleiðis þá er heimilisfangið:

Vísindasjóður FF og FS
Laufásvegi 81
101 Reykjavík

 

 

 

UM SJÓÐINN

  • Námskeið, ráðstefnur, skólagjöld, bækur, framhaldsn&aacut...
  • Umsóknir og úthlutunarreglur. Hverjir eiga rétt? Umsóknir á M&...
  • Markmið sjóðsins, stjórn, netfang.
  • Úthlutunarreglur sjóðsins voru samþykktar óbreyttar á sa...
  • A deild 2018.
  • B deild 2018.