is / en / dk

 

Fulltrúar í Framboðsnefnd:
Sólveig Friðriksdóttir Félag framhaldsskólakennara solveig@verslo.is
Helga María Þórarinsdóttir Félag leikskólakennara helgam@simnet.is
Stefán Andrésson Félag stjórnenda í framhaldsskólum stand@fb.is
Íris Edda Arnardóttir Félag stjórnenda leikskóla Iris.edda.arnardottir@reykjavik.is
Guðrún Þórhildur Elvarsdóttir Skólastjórafélag Íslands thorhildur@varmarskoli.is
Ingibjörg Þorsteinsdóttir Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum ingibjorgthorst@gmail.com
Elín Guðfinna Thorarensen Félag grunnskólakennara elin.gudfinna.thorarensen@rvkskolar.is
Til vara:    
Magnús Ingvason Félag stjórnenda í framhaldsskólum min@fb.is
Björg Sigurvinsdóttir Félag stjórnenda leikskóla bjosi@akureyri.is
     

 

Fjallað er um Framboðsnefnd í 26. grein laga KÍ. Þar segir:

Framboðsnefnd skal skipuð sjö manns, einum frá hverju aðildarfélagi KÍ, og jafn mörgum til vara. Stjórnir aðildarfélaga KÍ skipa í framboðsnefnd. Á fyrsta fundi skiptir nefndin með sér verkum.

Hlutverk framboðsnefndar er að auglýsa eftir frambjóðendum til formanns og varaformanns KÍ. Nefndin skal tryggja framboð til formanns og varaformanns sem kosnir eru í allsherjaratkvæðagreiðslu í samræmi við lög þessi.

Við vinnu sína skal framboðsnefnd hafa til hliðsjónar jafnréttisstefnu KÍ.

Stjórn KÍ kallar nefndina saman í síðasta lagi ári fyrir þing.

Framboðsnefnd starfar eftir sérstökum reglum sem stjórn KÍ setur hverju sinni. Framboðsnefnd skilar lista með nöfnum frambjóðenda í kjöri formanns og varaformanns eigi síðar en 10 vikum fyrir þing til kjörstjórnar KÍ.

Nefndinni er skylt að kynna alla frambjóðendur KÍ með hæfilegum fyrirvara fyrir kosningar.

Allur kostnaður vegna framboðsnefndar KÍ greiðist af Kennarasambandi Íslands. 

 

Nefndir og ráð