is / en / dk

15. október 2014

Fulltrúar í Siðaráði:
Ægir Karl Ægisson, formaður Fulltrúi FS, FSL og SÍ aegirkarl@fss.is
Mjöll Matthíasdóttir, ritari Félag grunnskólakennara mjoll@thingeyjarskoli.is
Ása Lind Finnbogadóttir Félag framhaldsskólakennara asaf@fg.is
Pálína Hildur Sigurðardóttir Félag leikskólakennara palla@skagafjordur.is
Ólafur E. Rúnarsson Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum olafur.runarsson@gmail.com
     

Meðal verkefna Siðaráðs er að:

  • endurskoða og útfæra siðareglur reglulega og viðhalda umræðum um þær.
  • kynna siðareglur og móta sameiginlegan skilning á siðareglum.
  • vinna að því að umfjöllun um siðareglur kennara verði hluti af grunnmenntun kennara.
  • koma á samræðum um siðareglur við foreldra, nemendur og aðra eftir því sem við á.
  • vinna að gerð fræðslumyndbanda um viðfangsefni tengd siðareglum kennara.
  • leita leiða til að styrkja siðferðislegt samfélag, sjálfræði og siðferðisþrek félagsmanna þannig að starfsandi viðhaldist og sköpunargleði blómstri.
  • vinna með stjórn og ráðum að því að kynna viðhorf stéttarinnar til faglegra álitamála.
  • vera stjórn KÍ til ráðuneytis um álitamál sem varða siðareglur sambandsins.
  • annast tilfallandi verkefni sem stjórn KÍ felur ráðinu og falla að verksviði þess.

Siðaráð leggur sig eftir samstarfi við jafnréttisnefnd, vinnuumhverfisnefnd, skólamálaráð, fræðslunefnd KÍ og stjórnir og skólamálanefndir aðildarfélaga KÍ. 

 

Nefndir og ráð