is / en / dk

 

Fulltrúar í framkvæmdastjórn Skólamálaráðs:
Aðalheiður Steingrímsdóttir Formaður Kennarasamband Íslands adalheidur@ki.is
Alma Oddgeirsdóttir   Félag stjórnenda í framhaldsskólum alma@ma.is
Anna María Gunnarsdóttir   Félag framhaldsskólakennara anna@ki.is
Daníel Arason   Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum danielarason@gmail.com
Fjóla Þorvaldsdóttir   Félag leikskólakennara fjolath@kopavogur.is
Guðbjörg Ragnarsdóttir Ritari Félag grunnskólakennara gudbjorg@ki.is
Ingileif Ástvaldsdóttir   Skólastjórafélag Íslands ingileif@thelamork.is
Vigdís Guðmundsdóttir   Félag stjórnenda leikskóla vigdisg@kopavogur.is
Þórður Á. Hjaltested   Kennarasamband Íslands thordur@ki.is
       

Skólamálanefndir aðildarfélaga mynda skólamálaráð ásamt formanni / varaformanni KÍ sem jafnframt er formaður skólamálaráðs.

Fjallað er um Skólamálaráð í 28. grein laga KÍ. Þar segir:

Skólamálaráð heldur a.m.k. einn fund á ári. Formenn skólamálanefnda aðildarfélaga og formaður skólamálaráðs mynda framkvæmdastjórn.

Hlutverk skólamálaráðs er:

  1. Að fjalla um uppeldis- og skólamál á hverjum tíma og álykta um þau til stjórnar KÍ,
  2. að vera stjórn til ráðuneytis um stefnumörkun á hverjum tíma,
  3. að fara með mál sem tengjast faglegri menntun félagsmanna,
  4. að annast tengsl við fagfélög og halda fundi með þeim eftir þörfum,
  5. að undirbúa í samráði við stjórn KÍ ráðstefnur, fræðslufundi og námskeið um skóla- og menntamál eftir því sem við á hverjum tíma,
  6. að fjalla um og túlka skólastefnu KÍ og gera tillögur um framkvæmd stefnunnar og markmið.

Allur kostnaður vegna skólamálaráðs KÍ greiðist af Kennarasambandi Íslands.

 

Tengt efni