is / en / dk

 

STJÓRN VINNUDEILUSJÓÐS:
Sverrir Jensson Dalsgaard Félag leikskólakennara  sverrird@yahoo.com
Særún Ármannsdóttir Félag stjórnenda leikskóla saerun.armannsdottir@reykjavik.is
Baldur Þorsteinsson Félag grunnskólakennara Bald2@simnet.is
Eyrún Halla Skúladóttir Skólastjórafélag Íslands eyrun@akureyri.is
Guðbjörn Björgólfsson, formaður Félag framhaldsskólakennara gudbjorn@ki.is
Ægir Karl Ægisson Félag stjórnenda í framhaldsskólum aegirkarl@fss.is
Sigurgeir Sigmundsson Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum guitar@simnet.is
     
VARAMENN:    
Elín Einarsdóttir Félag grunnskólakennara elin@vik.is
Jóna Vilhelmína Héðinsdóttir Félag stjórnenda í framhaldsskólum villa@mtr.is
Vigdís Guðmundsdóttir Félag stjórnenda leikskóla bjortusalir8@hotmail.com
Sigurður Þ. Ágústsson Skólastjórafélag Íslands siggi@hunathing.is
     

 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja félagsmenn þegar þeir eiga í vinnudeilum og greiða kostnað við vinnudeilur. Sjóðnum er heimilt að taka þátt í lögfræðikostnaði sem hlýst af ágreiningi um túlkun og framkvæmd kjarasamninga eða um sérkjör félagsmanna samkvæmt reglum sem sjóðstjórn setur. Heimilt er sjóðstjórn, með samþykki stjórnar KÍ, að styrkja önnur stéttarfélög sem eiga í vinnudeilum.

Verkefni vinnudeilusjóðs:

  • Meta hverju sinni hversu háa styrki skal veita til félagsmanna í vinnudeilum, hvenær styrkgreiðsla skal hefjast, greiðslutímabil og önnur skilyrði. Stjórn er heimilt að breyta upphæð styrks síðar ef hún telur ástæður og nauðsyn bera til.
  • Kynna úthlutunarreglur sjóðsins fyrir félagsmönnum eigi síðar en við upphaf vinnustöðvunar. Meginreglur um úthlutun úr sjóðnum skulu hljóta samþykki stjórnar KÍ.
  • Móta verklagsreglur um stuðning við aðildarfélög KÍ við samningsgerð þeirra. Reglur skulu hljóta samþykki stjórnar KÍ.
  • Taka þátt í störfum fjárvörsluráðs KÍ, sem er á hendi formanns sjóðsins.  

 

 

 

Nefndir og ráð